Historia modelarstwa łodzi w XX wieku
Historia modelarstwa wodnego

Historia modelarstwa łodzi w XX wieku

Jak można się domyślić, XX-wieczna historia modelarstwa jest dużo bardziej znana niż ta dotycząca czasów antycznych oraz średniowiecza. Do czasów współczesnych zachowało się dużo modeli łodzi z poprzedniego wieku, które w dodatku były wykonywane przy mocy znacznie lepszych narzędzi i materiałów niż kiedykolwiek wcześniej.

Gdzie rozwijało się modelarstwo łodzi w XX wieku?

Pod koniec średniowiecza kult żeglarstwa oraz łodzi był szczególnie duży w kulturze angielskiej, co nie zmieniło się także i na początku ubiegłego stulecia. To bowiem w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki tworzyło i sprzedawało się najwięcej modeli łodzi.

Modelarstwo przechodziło też szybką przemianę związaną z rozwojem technologii, a np. elementy plastikowe zaczęły wypierać drewno. Z czasem w modelach łodzi coraz częściej zaczęto wykorzystywać części metalowe, a ulepszone narzędzia pozwoliły twórcom tworzyć coraz bardziej zaawansowane modele.

Postępujący rozwój techniczny i globalizacja spowodowała, że modele statków zaczęto produkować na masową skalę w wielu krajach na świecie. Z czasem więc we Francji w modelowaniu statków zaczęto także używać również i cyny, dzięki której konstrukcje były dużo bardziej odporne na działanie korozji. Modele stawały się także coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej przypominały te, które są wytwarzane w czasach współczesnych.

W USA rozkwit modelarstwa łodzi przypada na okres międzywojenny. Za jego popularyzację odpowiedzialny jest pewien były oficer wojennej marynarki oraz popularny w tamtych czasach magazyn naukowy. Hobby związane z modelarstwem stało się niezwykle popularne niemal w całej Ameryce. Po II wojnie światowej modelarstwo wróciło do łask szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie do dziś jest hobby uprawianym przez wielu pasjonatów.